Tin Học Trong Tôi | Bài 2 Tự thiết kế Website video bán hàng trong 30 phút cấu hình widgets

tin-hoc-trong-toi-tu-thiet-ke-website-ban-hang-trong-30-phut-Cau-hinh-wedget
Tiếp theo bài trước, thì video này hướng dẫn các bạn cấu hình Widgets trên website bán hàng của bạn. Download: Wordpress 4.3.3: http://activeterium.com/19007165/word… Wordpress Theme: http://activeterium.com/AyAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *